Hoofd HR

Job Description

Title: Hoofd HR

Company Name: Universiteit voor Humanistiek via Aardoom & de Jong

Job Location: Utrecht

Hoofd HR / senior HR-beleidsadviseur - Universiteit voor Humanistiek
Utrecht, 38 uur per week

Functieomschrijving
Voor de Universiteit voor Humanistiek zoekt Aardoom & de Jong een Hoofd HR/ senior HR-beleidsadviseur met ruime ervaring in het maken van HR-beleid en in het werken met hoogopgeleide professionals. Als Hoofd HR zorg je voor het maken van de vertaalslag van het nieuwe strategische plan naar modern HR-beleid.

Overzie jij als senior HR-beleidsadviseur de coherentie in eerder ontwikkelde beleidsstukken? Ben jij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op HR vlak om het eerder ontwikkelde beleid te actualiseren? Kun jij je verplaatsen in de positie van wetenschappers en het spanningsveld waarin zij werken? Heb jij ervaring met het maken van HR-beleid op thema’s zoals strategische personeelsplanning, dynamisch personeelsbeleid, werkdruk en erkennen & waarderen? Neem dan nu contact met ons op of reageer meteen.

De Universiteit voor Humanistiek is een zelfstandige universiteit en blijft meedoen met de moderne tijd. Dat betekent dat zij ervoor kiest om los van de formele strategische plannen, te willen groeien qua studentaantallen, onderzoek en onderzoeksgelden. Deze groeiambitie stelt eisen aan de professionalisering van de medewerkers en vraagt om een stevig strategisch personeelsbeleid met aandacht voor organisatieontwikkeling.
De rol van Hoofd HR/ senior beleidsadviseur is nieuw. Het is een uitbreiding van het team personeelszaken dat bestaat uit een HR-adviseur (0,8fte) en een medewerker personeelsbeheer (0,5 fte). Als Hoofd HR/ senior HR-beleidsadviseur geef je sturing aan deze medewerkers en aan de werkprocessen. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de afdeling bedrijfsvoering. Het is een centrale functie waarin je buiten je eigen afdeling ook een strategisch adviserende rol hebt richting het college van bestuur, de voorzitters van de leerstoelgroepen en de projectleiders. Je hebt het vermogen om te schakelen op niveau van hoogopgeleide professionals en je voelt je thuis in een academische setting.

Als Hoofd HR/ senior HR-beleidsadviseur kun jij je goed verplaatsen in de wetenschappers die je faciliteert. Je werkt met en voor hen. Mede door jouw advisering en beleidsontwikkeling draag je bij aan het primaire proces van de universiteit en draag je zorg voor het welzijn en ontwikkeling van haar medewerkers.

De benaming Hoofd HR dekt niet volledig de lading van de kern van deze nieuwe rol. Vandaar de benaming Hoofd HR aangevuld met senior HR-beleidsadviseur. De focus in deze nieuwe rol ligt met name op het ontwikkelen van HR-beleid dat de universiteit ondersteunt in haar groeiambitie. De afgelopen jaren is er al veel beleid ontwikkeld. Als Hoofd HR/ senior HR-beleidsadviseur zie jij de coherentie van de HR-beleidsstukken en overzie je het grotere kader van het strategisch plan. Je weet het HR-beleid daaraan op te hangen, te actualiseren en door te ontwikkelen. Vanwege de schaalgrootte van de universiteit vervul je een brede rol omdat niet voor alles een specialist is. Dat vraagt van jou een flexibele houding en het stellen van duidelijke prioriteiten.

De uitdagingen voor het komende jaar zijn:

  • De vertaalslag van het nieuwe strategische plan 2022-2026 (wordt in het voorjaar vastgesteld) naar strategisch personeelsbeleid met specifiek aandacht voor een dynamisch personeelsbeleid (flexibele schil op onderzoeksprojecten), mobiliteit, taakstellingensysteem en vlootschouw.
  • Het nadenken over diversificatie van loopbaantrajecten, zoals het inrichten van andere carrièremogelijkheden voor onderzoekers of het zichtbaar maken van kennisimpact activiteiten.

Dit laatste is verbonden aan het actuele landelijke VSNU project ‘erkennen en waarderen’ waarvoor lokaal HR-beleid ontwikkeld moet worden. De position paper ‘ruimte voor ieders talent’ is telefonisch op te vragen bij de contactpersoon. Meer informatie is te vinden op de Engelse website: https://recognitionrewards.nl.

Andere thema’s waarvoor in samenspraak met projectgroepen HR-beleid ontwikkeld moet worden zijn: werkdruk, (persoonlijk) leiderschap, leven lang leren, diversiteit, internationalisering, mobiliteit en HR excellence in research. Tevens is het de wens om de samenwerking met andere universiteiten op HR-gebied (loopbaanbegeleiding en ontwikkeling) te versterken.

Similar Jobs

More Jobs

Hoofd HR

View

(Loopbaan)Coaches

View

Businessanalist

View

Business Analist

View

Operator renewable energy (wind / solar)

View

Salarisadministrateur

View

Planoloog (32 uur)

View

Sr Ervaren Assistent Accountant Audit HBO WO | Controle MKB | 3.000 - 6.400

View

Ervaren Assistent Accountant Controle WO | Audit AA | 2.500 - 4.500

View

Accountant en Adviseur | Financieel Management | 3.800 - 5.000

View

Sr Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Planologie | HBO WO | 3.500 - 5.000

View

Learning Consultant

View

Business Development Manager Agro & Food

View

Business Partner Kwaliteit

View

Compensation & Benefits Adviseur

View

Plant Quality Manager

View

Work Location

View

Kwaliteitsmanager

View

Beleidsadviseur (Maatschappelijk Domein)

View

Senior Contract Manager

View

Medior Business Developer

View

Business Intelligence (Medior)

View

Senior BI Consultant

View

Business Analyst

View

Administratief Medewerker HR & Finance

View

Human Resource Specialist

View

Intern - Transformation Management Office Business Analyst

View

HR Business Partner

View

Logistiek Adviseur Bouwlogistiek Bouwlogistiek | HBO | 2.500 - 3.700

View

Accountant AA of RA MKB Vennotabel | MKB | 4.000 - 8.000

View

Ervaren Assistent Accountant | AA HBO BE | 2.500 - 3.700

View

AA Accountant Relatiebeheerder Samenstel | MKB | 3.000 - 6.000

View

Recruiter/ Talent Sourcer

View

Secretaris

View

Recruiter

View

HR Assistent

View

Casemanager

View

Casemanager

View

Casemanager

View

Beleidsadviseur

View